• Description slide 1

PAMOKŲ LAIKAS 
 
Pamokos vyksta įprastu laiku ir pagal pamokų tvarkaraštį.
Visa aktuali informacija skelbiama el. dienyne.