Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 11 08
Standartizuoti testai 
 
Nacionalinio egzaminų centro. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.
 
2019 m. m. rezultatai 
 
2018 m.m. rezultatai 
 
2017 m. m. rezultatai