DĖL 2 PROC. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO (GPM) PARAMOS SKYRIMO ZOKNIŲ PROGIMNAZIJAI
 
Už 2015 metus progimnazija paramos gavo 1011,47 Eur. ir įsigijo 8 stacionarius kompiuterius informacinių technologijų klasei. Už 2016 m. gauta 826,71 Eur., kurie bus panaudoti kuriant modernią mokymo(si) aplinką.
 
Dėkojame visiems, kurie geranoriškai 2 procentus nuo 2016 metais sumokėtų mokesčių skyrėte Zoknių progimnazijai. Jūsų teikiama parama yra labai svarbi organizuojant mokinių laisvalaikį, saviraišką, gerinant ugdymo aplinką, įsigyjant modernias mokymo priemones, vadovėlius, turtinant biblioteką ir kt.
 
Tikimės, kad ir šiais metais 2 procentus ar dalį paramos skirsite būtent Zoknių progimnazijai, kurioje mokosi Jūsų vaikas(ai).
 
Iš anksto dėkojame už Jūsų geranoriškumą ir supratingumą.
 
Skiriant 2 proc. pajamų mokesčio Zoknių progimnazijai reikia pateikti Teritorinei mokesčių inspekcijai užpildytą FR0512 formą.
 
Duomenys, reikalingi pildant FR0512 formą:
  • Mokestinis laikotarpis - 2017 m.
  • Paramos gavėjo identifikacinis kodas- 190533045
  • Jūsų sutikimu užpildytą prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai paštu gali išsiųsti Zoknių progimnazija. Užpildytą sutikimą ir formą perduokite klasės auklėtojai.
 
Pagarbiai,
Šiaulių Zoknių progimnazijos bendruomenės vardu direktorė Erika Burneckienė