• Description slide 1

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-03-25

Maitinimas

 

Progimnazijoje veikia valgykla, maistas gaminamas, atsižvelgiant į fiziologinius vaikų amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus ir taisykles.

Progimnazijoje teikiamas:

* nemokamas mokinių maitinimas, kuris skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams  įstatymo nustatyta tvarka ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu;

* mokamas maitinimas, už kurį sumoka mokinių tėvai (globėjai);

* pritaikytas maitinimas, atsižvelgiant į pateiktus tėvų prašymus ir visuomenės sveikatos priežiūros specialisto rekomendacijas pagal atskirą valgiaraštyje išskirtą langelį arba atskirą valgiaraštį.

Maitinimas organizuojamas vadovaujantis:

* Šiaulių miesto savivaldybės Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose aprašu (pakeitimas);

* Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu;

* Šiaulių miesto mero potvarkiu "Dėl lėšų mokinių nemokamo maitinimo produktams įsigyti Šiaulių miesto savivaldybės ir nevyriausybinėse mokyklose dydžio nustatymo".

* Šiaulių Zoknių progimnazijos Maitinimo organizavimo tvarkos aprašu.

Progimnazijos perspektyvinis valgiaraštis (15 dienų)parengtas pagal Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokykloms siūlomą 15 dienų valgiaraštį 6-10 metų vaikams.

Einamosios savaitės valgiaraštis yra skelbiamas viešai progimnazijos valgykloje informaciniame stende.

Nemokamo maitinimo kainos:

* pusryčiai PUG vaikams ir 1-4 klasių mokiniams – 1,20 Eur;

* pusryčiai 5-8 klasių mokiniams – 1,40 Eur;

* pietūs PUG vaikams ir 1-4 klasių mokiniams – 2,10 Eur;

* pietūs 5-8 klasių mokiniams – 2,60 Eur.

Maitinimo kainos:

* PUG vaikams (mieganti grupė) - pusryčiai 0,70 Eur, pietūs – nemokamai, vakarienė 0,70 Eur, už patiekalų gamybą 0,58 Eur;

* pusryčiai PUG vaikams ir 1-3 VDM klasių mokiniams – 1,05 Eur;

* pavakariai PUG vaikams ir 1-3 VDM klasių mokiniams – 1,05 Eur.

 

Kitos paslaugos

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. Kovo 30 d. Sprendimo nr. T-109 „Dėl Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo