• Description slide 1

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 03 24

Muziejaus istorija

Muziejus Etnografinio muziejaus istorija prasidėjo nuo keleto daiktų (geldos, ližės), kurie buvo reikalingi vedant pamoką. Šie daiktai pasiliko, prie jų lentynoje atsirado dar keletas... Taip mūsų mokyklos bendruomenės dėka sukaupta daugiau negu 200 vertingų eksponatų. Tai audimo staklės, kurioms jau daugiau negu 100 metų, darbo įrankiai (grėbliai, pjūklai ir kt), namų apyvokos daiktai (geldos, lygintuvai, sviesto muštuvė), verpimo ratelis, kraičio skrynios, vyžos, baldai (rankų darbo lova, stalas, kėdės) ir dar daugelis kitų. 

Muziejaus medžiaga integruojama į įvairių dalykų (pradinių klasių, etikos ir kitų dalykų) programas. Mokiniai dalyvauja senųjų darbų procesuose: mokosi karpyti, daryti šiaudinius žaisliukus, pinti ir t.t. Eksponatai naudojami parodoms ruošti. Daugelyje mokyklos renginių (šv. Kalėdos, Užgavėnės, šv. Velykos ir kt) taip pat naudojami muziejaus eksponatai, kurie atspindi laukiamo renginio, kalendorinės šventės nuotaiką. Mokyklos muziejų per metus lanko Zoknių mikrorajono ugdymo įstaigų nariai, miesto pedagogai, mokyklos svečiai. Vyksta pamokos-ekskursijos:darbų, dailės, istorijos, lietuvių kalbos. Dalyvaujame Pilietinio ir tautinio ugdymo projekte, edukacinėse muziejų programose.

Muziejaus veikla

Pradinių klasių mokiniai gilinosi į tautinių rūbų subtilybes, kurie žavūs savo turtinga ir sodria spalvų darna, įvairiausių komponentų deriniais, tobulu audinių raštų bangavimu, išsiliejančiu į geometrines ir stilizuotos augalijos figūras. Užsėmimų metu vaikai sužinojo, jog tolimoje praeityje jos turėjo savo prasmę, netgi magišką galią. Mokiniai savo kurtomis lėlėmis priminė mums tikrąją audinių margavimo paskirtį bei raštų reikšmę.

Etnografinio būrelio vadovė Rasa Kaluinienė su pradinių klasių mokiniais bei l/d „Auksinis raktelis“ auklėtiniais (auklėtoja J.Petrauskienė) gamino senąsias tradicijas menančius šiaudinius žaisliukus eglutei. Besidarbuodami prisiminė Kūčių ir Kalėdų papročius. Sudėję į savo pagamintus šiaudinius žaisliukus visas Kalėdines svajones ir geriausius linkėjimus, papuošė savo šiaudinukais mokyklos žaliaskarę eglutę.

Dailės mokytoja A.Gricienė ir etnografinio būrelio vadovė R.Kaluinienė vedė integruotą dailės ir etnokultūros pamoką mokyklos muziejuje. Šeštos klasės mokiniai darė Užgavėnių kaukes. Pačių pasidarytomis kaukėmis mokiniai tikrai išvarys lauk žiemą!

  

Etnografinio būrelio vadovė Rasa Kaluinienė priminė, kad karpinys – būtinas Velykų atributas, parodė, kokie pagrindiniai raštai dominuoja velykiniuose karpiniuose, mokė iš popieriaus iškarpyti kiaušinį, jį apipavidalinti.

  

Antros klasės mokinukai muziejuje stebėdami eksponatus sužinojo, kokiose mokyklose vaikai mokėsi seniau; susipažino su senovinėmis mokymo priemonėmis (vaškine, grifeline lentele, plunksna, knygomis, žibaline lempa); palygino savo mokyklą su senąja mokykla. Vartydami senuosius vadovėlius, juos lygino su savo vadovėliais (popierius, iliustracijos, šriftas, raidžių forma). Antrokai suvokė, kad ,ir prieš mus žmonės gyveno ir mokėsi.

2014 m. gruodžio 19 –tą dieną mokyklos etnografinį muziejų aplankė l/d "Auksinis raktelis" auklėtiniai ir mūsų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai. Vaikučiai  kartu su auklėtojomis ir mokytojomis prisiminė Kūčių ir Kalėdų papročius,būrė, deklamavo eilėraščius apie eglutę.Vėliau susėdę rateliu kruopščiai gamino senąsias tradicijas menančius šiaudinius žaisliukus  savo kalėdinei eglutei papuošti.

Pamokos mokyklos muziejuje 2016 m. m.
 
2b klasės mokiniai  ( mokytoja Asta Joniškienė) 2016 m. spalio 25 d. pasaulio pažinimo mokėsi progimnazijos muziejuje. Antrokai susipažino su senoviniais daiktais, tolimųjų prosenelių gyvenimu, jų palikimu. Analizavo, kaip atrodė žmonių gyvenimas praeityje ir koks jis yra dabar, mokėsi nusakyti svarbiausius įvykius senelių gyvenime, kaip keitėsi žmonių gyvenimo būdas nuo seniausiųjų laikų iki dabar.
 
3 klasės mokiniai ( mokytoja Inga Zykienė) 2016 m. lapkričio 29 d. lankėsi  mokyklos muziejuje.  Vaikai mėgino įsivaizduoti, kaip prie žibalinės lempos vakarodavo mūsų proseneliai.  Mokiniai sužinojo, kaip buvo verpiami, vejami siūlai, kaip buvo audžiama, kaip pindavo krepšius ar skobdavo klumpes. Patys pešiojo plunksnas, aižė pupeles, vijo siūlus į kamuolį, lygino medine rumbe.  Trečiokai sužinojo, kokioje aplinkoje gyveno mūsų proseneliai, kaip jie vakarodavo ir linksmindavosi… 
 
Edukacija muziejuje padėjo vaikams domėtis lietuvių tautosaka, plėsti žodyną, mokytis bendrauti. Mokiniai tobulino gebėjimą  garsiai skaityti, vaidinti, lavino vaizduotę. Tai emocijų kupinos, nuotaikingos, džiaugsmingos pamokos, kai norisi, kad jos taip greit nesibaigtų. 

Per patirtį įgytos žinios į atmintį įsirėžia daug giliau.

2017 m. balandžio 13 d. mokyklos etnografiniame muziejuje lankėsi Šiaulių l./d. ,,Auksinis raktelis" PUG auklėtiniai su auklėtojomis. Vaikai apžiūrėjo muziejuje sukauptus eksponatus, sužinojo jų paskirtį, atsiradimo muziejuje istoriją. Smalsūs būsimieji mokiniai dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Karpyti margučiai" ir pasigamino velykinius atvirukus.