Naudojimosi Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigų sporto salėmis ir stadionais tvarkos aprašas 

 

Sporto salės ir aikštyno užimtumo nėra, išskyrus vykstančias fizinio ugdymo pamokas.