• Description slide 1

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-11-09

Tvarkos

 Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

 Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas

 Mokinių vidaus tvarkos taisyklės

 Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas (įsivertinimas)

 MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 Pailgintos grupės nuostatai

 Karjeros paslaugų teikimo mokiniams Šiaulių mieste aprašas

 IT naudojimo tvarka ir darbuotojų stebėsena