Meninio žodžio konkursas "Skaitome K. Donelaitį"
(2014 m. lapkričio 11 d.)

2014 m. Lapkričio 11 d. 3 b klasės mokinė Elžbieta Kaluinaitė dalyvavo meninio žodžio konkurse "Skaitome K. Donelaitį", kuris vyko Romuvos progimnazijoje. Mokinė skaitė ištrauką iš K. Donelaičio poemos "Metai". Popietėje dvylika miesto pradinukų deklamavo ištraukas iš poeto, gimusio prieš 300 metų, kūrybos ir džiugino mokinius atlydėjusius mokytojus raiškaus žodžio galia. Renginio organizatorės dėkojo skaitovams už puikų pasirodymą ir apdovanojo juos padėkomis bei atminimo dovanėlėmis.