• Viskas prasideda čia !

  • Mums gera kartu !

  • 3

    Puiki mokymosi aplinka!

  • 4

    Aukštas mokymosi lygis užtikrina puikias mokinių žinias

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 01 01

Specialioji pedagoginė pagalba

Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą, švietimo pagalbos teikimą, saugios vaikų ugdymosi aplinkos kūrimą, ugdymosi programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiojo ugdymo tikslas - padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą specialiųjų poreikių vaikams klasėje, progimnazijos bendruomenėje.

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė:

A. Gricienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

A. Žymantienė – logopedė, specialioji pedagogė;
R. Gelžinienė – specialioji pedagogė;
I. Petronė – socialinė pedagogė;
L. Dulevičienė – biologijos, gamta ir žmogus mokytoja;
L. Diktanienė – pradinių klasių mokytoja;
V. Pekauskienė – pradinių klasių mokytoja

Vaiko gerovės komisijos sekretorė:

J. Rimiekienė – lietuvių kalbos mokytoja

IŠKILUS VAIKO MOKYMOSI PROBLEMOMS, KREIPKITĖS Į PROGIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ, - JI LAUKIA JŪSŲ IR VISUOMET PASIRENGUSI PADĖTI.