Integruotas projektas ,,Vokiečių kalbos ir biologijos bei chemijos dirbtuvės‘‘

Vokiečių kalbos, chemijos ir biologijos mokytojos pravedė integruotas pamokas. Šiame projekte dalyvauja 8 klasės mokiniai. Vokiečių kalbos ir chemijos pamokoje mokiniai sužinojo mišinių pavadinimus vokiškai, mokėsi mišinius atskirti, sužinojo kokiomis priemonėmis juos atskirti, išmoko tų priemonių vokiškus pavadinimus. Per vokiečių kalbos ir biologijos pamoką mokiniai stebėjo pupelės augimą skirtingomis sąlygomis, išmoko vokiškai pasakyti šias sąlygas, vokiškai ir lietuviškai sužinojo pupelės sandarą.

Tokios pamokos netradicinės, įdomesnės, neįprastos. Mokiniai išmoksta kai kurias frazes net nesimokydami – darant eksperimentus, stebint, praktiškai atliekant bandymus.

Šis projektas kuruojamas Vilniaus Getės instituto . Mokykla dalyvaudama šiame projekte gavo mini laboratoriją – lagaminuką Ekolabox – biologijos ir chemijos bandymams ir eksperimentams atlikti. Projekto dalyviai buvo apdovanoti Getės instituto maišeliais.

Toks integruotas mokymas itin populiarus užsienio šalyse. Tikimės, kad pirmosios projekto užuomazgos toliau plėsis, bujos ir mokiniai bei mokytojai pajus šio projekto visokeriopą naudą.