• Description slide 1

Integruotas renginys ,,Margoji vertybių pynė“
(2016 m. lapkričio 30 d. )
 
Lapkričio 30 d. mūsų progimnazijos 7 – 8 klasių komanda dalyvavo Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 7 -  8 klasių mokinių integruotame renginyje ,,Margoji vertybių pynė“, kuris vyko ,,Romuvos“ progimnazijoje.  Jame mokiniai atliko organizatorių parengtas komandines kūrybines užduotis, ugdėsi bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, puoselėjo vertybines nuostatas. Visų komandų dalyviai apdovanoti padėkos raštais.