Spausdinti
Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 11 03
Standartizuoti testai 2017
 
2017 m. balandžio - gegužės mėnesį Zoknių progimnazijos antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai atliko standartizuotus testus, parengtus Nacionalinio egzaminų centro. Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Su apibendrintais testų rezultatais buvo supažindinti visi mokytojai, o su individualiais kiekvieno mokinio testo rezultatais – tėvai, dalyko mokytojai bei klasių vadovai.
 
2 klasės rezultatai
 
4 klasės rezultatai
 
6 klasės rezultatai
 
8 klasės rezultatai