Spausdinti

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 11 23

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Progimnazijoje dirba Vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinę veiklą, švietimo pagalbos teikimą, saugios vaikų ugdymosi aplinkos kūrimą, ugdymosi programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialiojo ugdymo tikslas – padėti įveikti mokymosi sunkumus, sukurti gerą mikroklimatą specialiųjų poreikių vaikams klasėje, progimnazijos bendruomenėje.

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:

1. Adrijana Gricienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;

2. Angelė Antanavičiūtė, vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė – narė;

3. Laimutė Čerškutė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė – narė;

4. Laima Diktanienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė;

5. Milda Janičkina, sveikatos priežiūros specialistė – narė;

6. Kristina Jurienė, psichologė – narė;

7. Jovita Kislauskienė, socialinė pedagogė – narė;

8. Antonina Šimkūnienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja – narė;

9. Inga Zykienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė – narė.

Vaiko gerovės komisijos sekretorė – Jana Rimeikienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

 

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba socialinė pedagogė Jovita Kislauskienė.

Darbo laikas: pirmadienį – penktadienį 8.30 – 12.30, 13.00 – 15.30.

Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, jam pačiam, jo tėvams ir mokytojams šalinant progimnazijos nelankymo priežastis, susigrąžinti iš progimnazijos išėjusius vaikus, padėti vaikui pasirinkti ugdymo įstaigą pagal savo psichines ir protines galias ir joje optimaliai adaptuotis.

Socialinis pedagogas:

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba psichologė Kristina Jurienė. Darbo laikas:

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Kontaktinės valandos*

-

9.30 – 15.00

 

-

9.30 – 15.00

 

-

Nekontaktinės valandos**

-

8.00 – 9.30

15.00 – 17.00

 

-

8.00 – 9.30

15.00 – 17.00

 

13.00-16.00

Pietų pertrauka

-

12.00 – 12.30

-

12.00 – 12.30

-

 

Psichologas teikia psichologinę pagalbą mokiniams, įvertina ir padeda spręsti mokinių psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. Psichologas bendradarbiauja su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais. Psichologo veikla apima kelias sritis: psichologinis konsultavimas, psichologinis įvertinimas, švietimas, prevencija.

Psichologinis konsultavimas.Progimnazijos psichologas konsultuoja žmones, kurie išgyvena sunkų periodą arba vieni nebegali išspręsti kylančių sunkumų. Konsultacijų metu gali padėti susivokti savyje sprendžiant sunkumus. Psichologinės pagalbos sėkmė priklauso nuo santykio tarp psichologo ir mokinio bei kokybiško darbo konsultacijų metu.

Psichologinis įvertinimas.Kylant mokymosi sunkumams, psichologas atlieka pirminį psichologinį įvertinimą, kurio metu nustatomos mokinio asmenybės ir ugdymosi problemos, galios ir sunkumai.

Švietimas.Progimnazijos psichologas atlieka šviečiamąjį darbą, kurio metu konsultuoja mokinius, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Šios konsultacijos gali vykti individualiai, paskaitų metu, per informaciją stenduose, dalyvaujant akcijose, konferencijose, rekomenduojant literatūrą.

Prevencija.Progimnazijos psichologas vykdo prevencinį darbą progimnazijoje, kurio metu rengia prevencines priemones bei programas ir jas įgyvendina, vykdo intervenciją ir postvenciją.

 

SPECIALIOJI PEDAGOGINĖ PAGALBA

 

Progimnazijoje dirba vyresnioji specialioji pedagogė, logopedė Angelė Antanavičiūtė. Darbo laikas: pirmadienį – penktadienį pagal patvirtintą darbo tvarkaraštį.

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pedagoginė pagalba ir jos reikalingumas pirmiausia aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

 Specialusis pedagogas:

Logopedas:

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

Progimnazijoje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Ieva Mičurova.

Darbo laikas: pirmadienį 8.00-15.30, pietų pertrauka 12.00-12.30.

Sveikatos priežiūros paskirtis – padėti mokiniui saugoti ir stiprinti sveikatą.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos: