Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 09 01

Netradicinės dienos 2020-2021 m.m.

Pavadinimas

Klasė

Data

Mokslo ir žinių  diena  „Būk sveika, mokykla“

1 - 8

2020-09-01

Socialinio – pilietinio ugdymo diena ,,Mes - saulės miesto  vaikai“        

1 - 8

2020-09-10

Meninio kultūrinio ugdymo diena „ Zoknių respublika“                  

1 - 8

2020-09-25

Ugdymo karjerai diena „Ateitį planuoju šiandien“          

5 - 8

2020-10-05

Sveikos gyvensenos ugdymo diena  „Augu sveikas ir laimingas“

1 - 4

2020-10-14

Etnokultūrinio ugdymo diena „Atvažiavo Kalėda“

1 - 8

2020-12-22

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena „Ieškau – tyrinėju – atrandu“

1 - 4

2021-06-03

Kalbinio  ugdymo diena „Kalba gimtoji ir ne tik“

1 - 4

2021-06-04

Kultūrinio ugdymo diena „Tas įdomus, įdomus pasaulis“

1 - 4

2021-06-07

Sportinio  ugdymo diena ,,Mes olimpiečiai“

1 - 4

2021-06-08

Pasiekimų diena

1 - 4

2021-06-09

Ugdymo Karjerai diena

5 - 8

2021-06-15

Emocinės sveikatos diena „Laimės kodas“

5 - 8

2021-06-16

Meninio  ugdymo diena „Mes talentai“

5 - 8

2021-06-17

Patyriminio ugdymo (STEAM) diena „Noriu žinoti“

5 - 8

2021-06-18

Sportinio ugdymo diena „Sportas – sveikata“

5 - 8

2021-06-21

Etnokultūrinio ugdymo diena „Saulės ratu“

5 - 8

2021-06-22

Pasiekimų diena

5 - 8

2021-06-23