• Viskas prasideda čia !

  • Mums gera kartu !

  • 3

    Puiki mokymosi aplinka!

  • 4

    Aukštas mokymosi lygis užtikrina puikias mokinių žinias

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 03 12

Mieli tėveliai ir mokiniai,
maloniai kviečiame visus norinčius mokytis 2018-2019 m. m.  Zoknių progimnazijoje.
 
Priėmimas į progimnaziją  vykdomas vadovaujantis „Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų komplektavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-404, ir „Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu" , patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53. 
 
Prašymai į priešmokyklinio ugdymo grupę, priimami nuo GEGUŽĖS 1 d. iki RUGSĖJO 1 d.
 
Prašymai į 1–5 kl. priimami nuo KOVO 1 d. iki BALANDŽIO 30 d., jei mokinys: 
• gyvena mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje.
• mokosi toje pačioje mokykloje ir ketina tęsti mokymąsi pagal aukštesnę ugdymo programą (priimant į 1-ąją ir 5-ąją klases)
Nuo gegužės 1 d. priimami prašymai į laisvas vietas.
 
Reikalingų pateikti dokumentų sąrašas:
 
1. Prašymas (Prašymų formos)
1.  Gimimo liudijimo kopija.
2.  Vaiko sveikatos pažymėjimas (Forma Nr. 027-1/a).
3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas arba mokymosi pasiekimų pažymėjimas (jei mokinys priimamas į 2 – 8 klases).
4. Vaiko brandumo įvertinimas (jei tėvai, nori leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę anksčiau, nei jam sueina 6 metai, o į 1-ąją klasę – anksčiau nei jam sueina 7 metai).
 
 
Prašymai mokytis priimami progimnazijos raštinėje.
(Prašymus mokytis priima raštinės vedėja Živilė Bračaitė).
Informacija teikiama telefonu 841 398595.
Raštinės darbo laikas: I-IV -(8.00 – 17.00 val.),  V-(8.00 – 15.40 val.)