Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 02 07

Progimnazijos taryba
 
Progimnazijos taryba - aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija. Ji sudaroma  iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.  Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų susirinkimas, mokytojus - mokytojų taryba, 6-8 klasių mokinius - mokinių taryba,  bendruomenės atstovą - progimnazijos direktorius. Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui; padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus; atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams. 
 
Mokinių tėvai:
1. Ilona Dargužienė
2. Rasa Lideikienė
3. Olesia Kononenko
 
Mokytojai:
1. Vyta Merliūnienė
2. Valentina Viliušienė - progimnazijos tarybos pirmininkė
3.Inga Zykienė
 
Mokiniai:
1. Nedas Kazlauskas
2. Jokūbas Merliūnas
3. Simona Janavičiūtė
 
Vietos bendruomenės atstovas - Rūta Afanasjevienė