Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 06 20

Švietimo pagalbą teikiantys specialistai 

Eil.

Nr.

Pavardė ir vardas

Pareigos

Kvalifikacija

1.

Antanavičiūtė Angelė

Logopedė, specialioji pedagogė

vyresnioji specialioji pedagogė

2.

Janičkina Milda

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

bendruomenės slaugytoja

3.

Viktorija Černeckienė

Socialinė pedagogė

socialinė pedagogė

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA

Paskirtis:

 • sanitarinis švietimas (vaikų higienos, sveikos mitybos, žalingų įpročių ir kitais aktualiais klausimais);
 • vaikų sveikatos būklės pasikeitimų stebėjimas ir analizė;
 • infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika;
 • pirmoji medicininė pagalba;
 • mokinių, tėvų ir mokytojų švietimas sveikatos stiprinimo klausimais;
 • gydytojų paskyrimo vykdymo kontrolė (regėjimas, pilnapadystės, spec. medicininės grupė).

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA

Paskirtis:

 • nustatyti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir juos tenkinti;
 • stiprinti mokytojų, tėvų gebėjimą ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių;
 • sudaryti palankias ugdymosi sąlygas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

SOCIALINĖ PEDAGOGINĖ PAGALBA 

Paskirtis:

 • šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius;
 • kartu su tėvais padėti vaikams ir jaunimui pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias;
 • padėti mokiniui adaptuotis mokykloje;
 • teikti mokiniui reikalingas pedagogines paslaugas.

LOGOPEDO PAGALBA 

Paskirtis:

 • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus;
 • nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje;
 • teikti pagalbą kalbos, komunikacijos,skaitymo bei rašymo sutrikimų turintiems mokiniams.