Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 09 25

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba - nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos nariai

 
 1. Adrijana Gricienė 
 2. Vilma Pekauskienė
 3. Laima Čerškutė 
 4. Jana Rimeikienė 
 5. Antonina Šimkūnienė 
 6. Kamilė Jaraitė 
 7. Rima Jasmontienė 
 8. Irena Kukulskienė 
 9. Rita Valskienė 
 10. Neringa Alasauskienė 
 11. Vyta Merliūnienė 
 12. Lina Dulevičienė 
 13. Ilona Grabauskienė 
 14. Irina Michejeva 
 15. Asta Joniškienė
 16. Valentina Viliušienė 
 17. Andra Tomkevičienė
 18. Laima Diktanienė 
 19. Inga Zykienė 
 20. Asta Grinevičienė 
 21. JolantaMurzienė 
 22. Gintaras Daukša 
 23. Raimondas Jočys 
 24. Gediminas Beržinis Beržinskas
 25. Ignas Augustinas 
 26. Ingrida Tuomėnienė 
 27. Ingrida Petronė 
 28. Renata Geležinienė 
 29. Angelė Antanavičiūtė
 30. Lina Sakalienė