• Viskas prasideda čia !

 • Mums gera kartu !

 • 3

  Neformalusis ugdymas

 • 4

  Aukštas mokymosi lygis užtikrina puikias mokinių žinias

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017 04 25

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba - nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos nariai 

 1. Adrijana Gricienė
 2. Vilma Pekauskienė
 3. Laima Čerškutė
 4. Jana Rimeikienė
 5. Antonina Šimkūnienė
 6. Lina Juškevičienė
 7. Rita Jasmontienė
 8. Irena Kukulskienė
 9. Rita Valskienė
 10. Jūratė Paulauskienė
 11. Vyta Merliūnienė
 12. Lina Dulevičienė
 13. Ilona Grabauskienė
 14. Irina Michejeva
 15. Jolanta Kreičmanaitė
 16. Asta Joniškienė
 17. Valentina Viliušienė
 18. Laima Diktanienė
 19. Inga Zykienė
 20. Kristina Balčiūnienė
 21. Jolanta Murzienė
 22. Gintaras Daukša
 23. Raimondas Jočys
 24. Gediminas Beržinis Beržinskas
 25. Ignas Augustinas
 26. Alma Gutauskienė
 27. Ingrida Petronė
 28. Atena Žymantienė
 29. Renata Geležinienė
 30. Lina Sakalienė