Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 01 03

Mokytojų taryba - nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos nariai

 1. Erika Burneckienė
 2. Adrijana Gricienė 
 3. Vilma Pekauskienė
 4. Laimutė Čerškutė 
 5. Jana Rimeikienė 
 6. Antonina Šimkūnienė 
 7. Kamilė Jaraitė 
 8. Oresta Malcevičienė
 9. Irena Kukulskienė 
 10. Rita Valskienė 
 11. Ligita Norgailė 
 12. Vyta Merliūnienė  
 13. Ilona Grabauskienė 
 14. Asta Joniškienė
 15. Valentina Viliušienė 
 16. Andra Tomkevičienė
 17. Laima Diktanienė 
 18. Inga Zykienė
 19. Edita Abromavičienė 
 20. JolantaMurzienė 
 21. Gintaras Daukša 
 22. Raimondas Jočys 
 23. Ignas Augustinas 
 24. Ingrida Tuomėnienė 
 25. Kristina Jurienė
 26. Jovita Kislauskienė 
 27. Angelė Antanavičiūtė
 28. Lina Sakalienė
 29. Vytautas Juknevičius
 30. Olesia Kononenko