2021 m. gegužės 26 d., Šiaulių Zoknių progimnazijos mokiniai prisijungė prie Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamos projekto veiklos - nuotolinės viktorinos, skirtos 8-12 klasių moksleiviams „Ateitis be šešėlio“ 2021. Net 82 ugdymo įstaigos išbandė savo jėgas bei praplėtė turimas žinias.

Projektas bei jo veikla – viktorina siekia padėti jaunuoliams orientuotis darbo rinkoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, ugdyti jų pilietiškumą, socialinę atsakomybę bei susipažindinti su darbo teisės pagrindais ir pasiruošti įsilieti į darbo rinką.

Mūsų 8 kl. mokiniai E. Jackus, G. Guntaitė, R. Daugėla, V. Vaičiūtė, S. Ivanauskaitė, I. Tamošiūnaitė, J. Merliūnas, S. Janavičiūtė bei E. Bartkutė (mokytojos V. Čėsnienė, R. Valskienė, L. Sakalienė) turėjo galimybę ne tik įvertinti savo kompetencijas, bet ir susipažinti su darbo rinkos korupcijos prielaidomis ir galimybėmis jas atpažinti bei įvardinti ir prireikus stabdyti. Skaidrumas ir antikorupcinis švietimas tampa būtina ugdymo prielaida siekiant socialiai teisingos visuomenės ir aktyvaus piliečio.

Aktyvus pilietis neatsiejamas nuo darbo rinkos. Viktorinos dalyviai taip pat turėjo puikias galimybes ugdyti karjeros kompetencijas, nes žmogus, veikiantis darbo rinkoje, neatsiejamas ir nuo esamų, bet ne visada itin skaidrių situacijų. Darbo rinka ir priimti įstatymai bei susitarimai diktuoja taisykles, kurias ateities darbuotojas turi žinoti ir gebėti įvertinti, taikyti bei prireikus koreguoti. Mokiniai viktorinos metu  galėjo įvertinti darbo pobūdžio, laiko bei sąlygų tikslingumą ir numatyti savo kaip darbuotoją galimą padėtį. Tokia praktika skatina ieškoti, atrasti ir patirti.